مسیر فعلی شما:
منابع آزمون دكتري

منابع گروه علوم انسانيمنابع گروه علوم پايهمنابع گروه تربيت بدنيمنابع گروه زبانمنابع گروه هنرمنابع گروه كشاورزيمنابع گروه فني و مهندسيمنابع گروه دمپزشكي
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

منابع آزمون دكتري1- براي مشاهده منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز ( سراسري)  برای سال 96 بر روي لینک زیر  كليك نماييد:

ازسال 94 سوالات به صورت کلی در هر گروه مطرح شده و سوالات تخصصی پس ازقبولی در این مرحله هر دانشگاه به صورت مصاحبه و یا ازمون کتبی به صورتسلیقه ای طرح می کند.
دفترچه منابع را می توانید از لینک زیر دانلود کنید و به  صفحه مربوط به مواد آزمون رشته خود مراجعه فرمائید

دفترچه راهنمای منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز 96

 2- براي مشاهده منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز ( سراسري)  برای سال های 91-92-93 بر روي گروه مورد نظر كليك نماييد:* منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه علوم انساني* منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه فني و مهندسي


* منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه علوم پايه


* منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه كشاورزي و منابع طبيعي


* منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گرو تربيت بدني


* منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز -  گروه زبان


* منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز -  گروه هنر


* منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه دامپزشكي


* منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه علوم پزشكي

3- منابع ، مواد امتحاني و واحد هاي دانشگاهي  آزمون دكتري دانشگاه آزاد 94  
بر روي گروه مورد نظر كليك نماييد:

* منابع آزمون دكتراي دانشگاه آزاد - گروه علوم انساني

* منابع آزمون دكتراي دانشگاه آزاد - گروه علوم پايه

* منابع آزمون دكتراي دانشگاه آزاد - گروه فني و مهندسي

* منابع آزمون دكتراي دانشگاه آزاد - گروه كشاورزي و منابع طبيعي

* منابع آزمون دكتراي دانشگاه آزاد - گروه دامپزشكي

* منابع آزمون دكتراي دانشگاه آزاد - گروه هنر

* منابع آزمون دكتراي دانشگاه آزاد - گروه علوم پزشكيموسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی