مسیر فعلی شما:
منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه هنر 91-92-93

منابع گروه علوم انسانيمنابع گروه علوم پايهمنابع گروه تربيت بدنيمنابع گروه زبانمنابع گروه هنرمنابع گروه كشاورزيمنابع گروه فني و مهندسيمنابع گروه دمپزشكي
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه هنر 91-92-93جدول منابع و مواد امتحاني كليه رشته هاي اين گروه:

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته ­ های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌می تواننددراین‌رشته‌شرکت‌کنند

منابع و مواد امتحاني :

2501

مدیریت پروژه و ساخت –معماری

- عمران –مهندسی و مدیریت ساخت

- عمران –مدیریت پروژه و ساخت

- عمران با گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

- مدیریت پروژه و ساخت

- معماری (کلیه گرایش ها)

- تکنولوژی معماری

- انرژی معماری

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- نظریه ها و روش های مدیریت پروژه

- فناوری های ساخت و سیستم های ساختمانی

2502

معماری

- معماری اسلامی

- رشته ها و گرایش های معماری

رشته ها و گرایش های معماری

- تکنولوژی معماری

- انرژی معماری

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مبانی نظری معماری

- مبانی تکنولوژی معماری

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی نظری پیشرفته

- تکنولوژی معماری پیشرفته

2503

- شهر سازی اسلامی

- معماری و شهرسازی

- مدیریت شهری

- برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی منطقه ای ، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری

- برنامه ریزی و طراحی محیط

- مدیریت محیط زیست

- گرایش های جغرافیا

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (کلیه گرایش ها)

معماری و شهر سازی

- مدیریت شهری

- برنامه‌ریزی شهری، برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، شهرسازی، مدیریت شهری و طراحی شهری

- معماری

- برنامه ریزی و طراحی محیط

- مدیریت محیط زیست

- گرایش های جغرافیا

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- نظریه ها و اندیشه های مطرح در برنامه ریزی و طراحی شهری

- روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری

2504

پژوهش هنر

تاریخ تطبیقی و تحلیل هنر

- ایران شناسی و کلیه رشته های هنر

ایران شناسی و کلیه رشته های هنر

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی نظری هنر

- مکاتب هنری و نقد و تحلیل هنر

- تاریخ فرهنگ هنر ایران و جهان

- تاریخ علم

2505

مرمت

- مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

- مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

- معماری

- شهر سازی

- طراحی شهری و عمران

- صنایع دستی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مبانی نظری مرمت

- تاریخ هنر

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- آسیب شناسی و فن شناسی آثار

- تاریخ علم

2506

مرمت

- مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

- مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

- معماری

- شهر سازی

- طراحی شهری و عمران

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مبانی نظری مرمت

- تاریخ هنر

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- آسیب شناسی و فن شناسی بنا

- تاریخ علمموسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی