مسیر فعلی شما:
منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه زبان 91-92-93

منابع گروه علوم انسانيمنابع گروه علوم پايهمنابع گروه تربيت بدنيمنابع گروه زبانمنابع گروه هنرمنابع گروه كشاورزيمنابع گروه فني و مهندسيمنابع گروه دمپزشكي
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه زبان 91-92-93جدول منابع و مواد امتحاني كليه رشته هاي اين گروه:

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته ­ های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌می تواننددراین‌رشته‌شرکت‌کنند

منابع و مواد امتحانی آزمون دكتري نيمه متمركز

2801

زبان و ادبیات فارسی

- ادبیات حماسی

- ادبیات عرفانی

- ادبیات غنایی

 

زبان و ادبیات فارسی

- زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

- زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی( فارسی –عربی)

- زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت

- آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- کلیات ادبی (تاریخ ادبیات-دستور-عروض و قافیه- نقد و نظریه های ادبی معاصر)

- متون نظم و نثر

- زبان عربی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- متون نظم

- متون نثر

- بلاغت

2802

زبان و ادبیات عرب

 

مترجمی زبان عربی

- زبان و ادبیات عربی

(گرایش ادبیات عربی)

- زبان و ادبیات فارسی با گرایش ادبیات تطبیقی (فارسی –عربی)

1- زبان عربی - عمومی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- متون و ترجمه متون عربی

- صرف و نحو و معانی بیان عربی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- تاریخ ادبیات عربی

- نظم و نثر قدیم و جدید عربی

2807

آموزش زبان انگلیسی

 

زبان و ادبیات انگلیسی

- آموزش زبان انگلیسی

- زبان شناسی همگانی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- روش تدریس

- زبان شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- آزمون سازی زبان

- روش تحقیق در مسائل آموزش زبان

- مسائل آموزشی زبان (نظریه ها، مهارتها،تجزیه تحلیل کلام، جامعه شناسی زبان)

2809

ترجمه

 

مترجمی زبان انگلیسی

- آموزش زبان انگلیسی

- زبان و ادبیات انگلیسی

(مشروط بر اینکه پایان نامه آنان در حوزه ترجمه باشد)

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- روش تدریس

- زبان شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- روش تحقیق در ترجمه

- نظریه های ترجمه

- نقد ترجمه

 

2810

مجموعه زبان شناسی

- زبان شناسی همگانی

 

زبان شناسی

- زبان شناسی رایانشی

- آموزش زبان انگلیسی

- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

- زبان و ادبیات انگلیسی

- مترجمی زبان انگلیسی

- فرهنگ و زبان های باستانی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- روش تدریس

- زبان شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مکاتب زبان شناسی

- صرف و نحو

- مسائل زبان شناسی (واج شناسی – معناشناسی – تحلیل کلام)موسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی