مسیر فعلی شما:
منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز ( سراسري ) - گروه فني و مهندسي 91-92-93

منابع گروه علوم انسانيمنابع گروه علوم پايهمنابع گروه تربيت بدنيمنابع گروه زبانمنابع گروه هنرمنابع گروه كشاورزيمنابع گروه فني و مهندسيمنابع گروه دمپزشكي
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز ( سراسري ) - گروه فني و مهندسي 91-92-93منابع و مواد آزمون دكتري نيمه متمركز ( سراسري) :

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته ­ های مرتبط که فارغ ‌التحصیلان آن ‌میتوانند در این ‌رشته ‌شرکت ‌کنند

مواد امتحانی:

2301

مجموعه مهندسی برق - الکترونیک

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- الکترونیک 2

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مدارهای مجتمع خطی

- تئوری و تکنولوژی ساخت

2302

مجموعه مهندسی برق - مخابرات(میدان)

کلیه رشته ها

1 - زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- الکترومغناطیس

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

- الکترومغناطیس پیشرفته

2303

مجموعه مهندسی برق

- مخابرات(سیستم)

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- تحلیل سیستم ها

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مخابرات پیشرفته

- فرآیندهای تصادفی

2304

مجموعه مهندسی برق

- قدرت

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- ماشین های الکتریکی 2

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- الکترونیک قدرت 1

- دینامیک سیستم های قدرت

2305

مجموعه مهندسی برق

- کنترل

 

 کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- سیستم های کنترل خطی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- سیستم های کنترل چند متغیره

- کنترل مدرن

2306

مجموعه مهندسی برق

- هوش ماشین و رباتیک

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- سیستم های کنترل خطی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- الگوریتم های پیشرفته

- کنترل مدرن

2307

مجموعه مهندسی عمران

- سازه

 

 کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- دینامیک سازه ها

- تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

2308

مجموعه مهندسی عمران

- مهندسی زلزله

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مکانیک جامدات (مقاومت مصالح- تحلیل سازه ها)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- دینامیک سازه ها

- دینامیک خاک

2309

مجموعه مهندسی عمران

- مکانیک خاک و پی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مکانیک جامدات ( مقاومت مصالح- تحلیل سازه ها)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- دینامیک خاک

- طراحی پی پیشرفته

2310

مجموعه مهندسی عمران

- سازه های هیدرولیکی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- هیدرولیک پیشرفته

- طراحی سازه های هیدرولیکی

2311

مجموعه مهندسی عمران

- راه و ترابری

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مهندسی ترافیک پیشرفته

- طرح روسازی پیشرفته

2312

مجموعه مهندسی عمران

– سازه های دریایی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مکانیک جامدات(مقاومت مصالح - تحلیل سازه ها)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- هیدرولیک دریا

- اصول طراحی و ساخت سازه های دریایی

2313

مجموعه مهندسی عمران – مهندسی‌آب

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

هیدرولیک پیشرفته

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

2314

مجموعه مهندسی عمران

– برنامه ریزی حمل و نقل

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

مهندسی ترافیک

برنامه ریزی حمل و نقل

2315

مجموعه مهندسی عمران

– مدیریت ساخت

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

مدیریت و کنترل پروژه

روش های ساخت

2316

مجموعه مهندسی عمران

– محیط زیست

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه‌ها)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

تصفیه آب و فاضلاب و آلودگی مواد زائد جامد و روش های کنترل آن

2317

مهندسی عمران – نقشه برداری

- ژئودزی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- فتوگرامتری و ژئودزی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- ژئودزی مهندسی ماهواره ای پیشرفته

- ژئودینامیک پیشرفته

2318

مهندسی عمران

– نقشه برداری

- فتوگرامتری

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- فتوگرامتری و ژئودزی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- فتوگرامتری رقومی

- تئوری تقریب و مدل سازی رقومی زمین

2319

مهندسی عمران

– نقشه برداری

- سنجش از دور

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- فتوگرامتری و ژئودزی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- پردازش رقومی تصاویر سنجش از دور

- کاربردهای سنجش از دور

2320

مهندسی عمران – نقشه برداری

- سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

 

کلیه رشته ها

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- فتوگرامتری و ژئودزی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) 1 و 2

- مدیریت زمین و سیستم های اطلاعات زمین

2321

مجموعه مهندسی مکانیک

- ساخت و تولید

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- آنالیز شکل دهی

- متالوژی در تولید

2322

مجموعه مهندسی مکانیک

- طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مکانیک محیط پیوسته

- تئوری الاستیسیته

2323

مجموعه مهندسی مکانیک

- طراحی کاربردی زمینه‌های دینامیک، کنترل و ارتعاشات

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- دینامیک پیشرفته

- ارتعاشات پیشرفته

2324

مجموعه مهندسی مکانیک

- تبدیل انرژی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مکانیک سیالات پیشرفته

- ترمودینامیک پیشرفته

2325

مجموعه مهندسی مکانیک

- مهندسی خودرو

- سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- دینامیک خودرو پیشرفته

- طراحی سیستم های شاسی

2326

مجموعه مهندسی مکانیک

- مهندسی خودرو

- قوای محرکه

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- موتور احتراق داخلی پیشرفته

- حرارت و سیالات در خودرو

2327

مجموعه مهندسی مکانیک

- مهندسی خودرو

- سازه و بدنه

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- طراحی و تحلیل سازه و بدنه خودرو

- ارتعاشات پیشرفته

2328

مجموعه مهندسی مکانیک

- مهندسی پزشکی

(بیو مکانیک)

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- بیو مکانیک عمومی

- مکانیک سیالات در سیستم‌های بیولوژیکی

2329

مجموعه مهندسی مکانیک

- مهندسی راه آهن

(ماشین های ریلی)

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مکانیک تماس چرخ ریلی

- مکانیک محیط پیوسته

2330

مهندسی دریا

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مقاومت مصالح

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- هیدرودینامیک پیشرفته

- طراحی سازه کشتی

- ساخت پیشرفته کشتی

2331

مهندسی هوا – فضا

- آئرودینامیک

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- آئرودینامیک مادون صوت

- آئرودینامیک مافوق صوت

2332

مهندسی هوا – فضا

- جلو برندگی زمینه پیشرانش

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- جلو برندگی پیشرفته

- آئرترمودینامیک موتورهای موشک

2333

مهندسی هوا – فضا

- سازه های هوایی

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- طراحی سازه های هوافضایی

- آنالیز سازه های هوافضایی

2334

مهندسی هوا – فضا

- مکانیک پرواز و کنترل زمینه ماهواره

کلیه رشته ها

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- دینامیک پرواز پیشرفته

- کنترل بهینه

2335

مهندسی معدن

- اکتشاف

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ارزیابی ذخایر معدنی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- طراحی پروژه های ژئوفیزیک اکتشافی

- طراحی پروژه های ژئوشیمی اکتشافی

2336

مهندسی معدن

- استخراج

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- تحقیق در عملیات

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- روش های استخراج روباز پیشرفته

- روش های استخراج زیر زمینی پیشرفته

2337

مهندسی معدن

- فرآوری مواد معدنی

کلیه گرایش ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- فلوتاسیون

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- کانه آرایی پیشرفته

- هیدرومتالورژی

2338

مهندسی معدن

- مکانیک سنگ

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- یک درس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- طراحی حفریات روباز

- طراحی حفریات زیرزمینی

2339

مهندسی پلیمر

- صنایع پلیمر

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- شیمی فیزیک پلیمرها

- پدیده های انتقال (ژئولوژی، حرارت و جرم)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی پیشرفته مهندسی پلیمر

2340

مهندسی پلیمر

- فرآیندهای پلیمریزاسیون

کلیه گرایش ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- شیمی فیزیک پلیمرها

- پدیده های انتقال (ژئولوژی، حرارت و جرم)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی مهندسی پلیمریزاسیون

2341

مهندسی پلیمر

- صنایع رنگ

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- شیمی فیزیک پلیمرها

- پدیده های انتقال (ژئولوژی، حرارت و جرم)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی علوم و فناوری رنگ

2342

مهندسی پلیمر

- رنگ و چاپ

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- شیمی فیزیک پلیمرها

- پدیده های انتقال (ژئولوژی، حرارت و جرم)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی صنایع رنگ

2343

مهندسی محیط زیست

- منابع آب

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات عمومی 1 و 2

- معادلات دیفرانسیل

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- منابع آب

2344

مهندسی محیط زیست

- آب و فاضلاب

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات عمومی 1 و 2

- معادلات دیفرانسیل

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- آب و فاضلاب

2345

مهندسی محیط زیست

- مواد زائد جامد

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات عمومی 1 و 2

- معادلات دیفرانسیل

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- پسماند

2346

مهندسی محیط زیست

- آلودگی هوا

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات عمومی 1 و 2

- معادلات دیفرانسیل

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- آلودگی هوا

2347

مهندسی پزشکی

- بیوالکتریک

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات عمومی 1 و 2

- معادلات دیفرانسیل

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

2348

مهندسی پزشکی

- بیومکانیک

 

کلیه رشته ها

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات عمومی 1 و 2

- معادلات دیفرانسیل

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی بیومکانیک 1 و 2

2349

مهندسی پزشکی

- بیومتریال

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات عمومی 1 و 2

- معادلات دیفرانسیل

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- زیست سازگاری

- سرامیک ها و فلزات و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

- پلیمرها و کامپوزیت ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

2350

مجموعه مهندسی صنایع

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- تحقیق در عملیات 1 و 2

- آمار و احتمالات

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- طراحی سیستم های صنعتی

2351

مهندسی نفت

- نفت و بهره برداری مخازن

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضی مهندسی

- مهندسی مخازن 1

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مهندسی مخازن پیشرفته

- مهندسی بهره برداری پیشرفته

- مهندسی حفاری پیشرفته

2352

مهندسی نفت

- اکتشاف

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضی مهندسی

- مهندسی مخازن 1

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- ژئوشیمی آلی

- ژئوفیزیک اکتشافی نفت

- زمین شناسی نفت ایران

- پتروفیزیک پیشرفته

2353

مهندسی نفت

- مهندسی مخازن هیدروکربوری

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مهندسی مخزن

- شبیه سازی مخازن هیدروکربوری

- جریان سیال در محیط های متخلخل

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- چاه آزمایی پیشرفته

2354

مهندسی کامپیوتر

- مهندسی نرم افزار

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ساختمان داده ها

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- سیستم های عامل پیشرفته

- تحلیل و طراحی الگوریتم ها

2355

مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری زمینه سخت افزار

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مدار منطقی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- معماری کامپیوتر پیشرفته

- VLSI پیشرفته

2356

مهندسی کامپیوتر

- هوش مصنوعی

- کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ساختمان داده ها

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- شناسایی آماری الگو

- یادگیری ماشین

2357

مهندسی کامپیوتر

- الگوریتم و محاسبات

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات عمومی 1 و 2

- معادلات دیفرانسیل

- ساختمان گسسته

- ساختمان داده ها

- مدار منطقی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- سیستم عامل پیشرفته

- پایگاه داده پیشرفته

- تحلیل و طراحی الگوریتم ها

2358

مهندسی کامپیوتر

- فناوری اطلاعات ( IT )

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- معادلات دیفرانسیل

- ساختمان گسسته

- ساختمان داده ها

- مدار منطقی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- شبکه های کامپیوتری پیشرفته

2359

مهندسی مواد و متالورژی

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- خواص فیزیکی و ترمودینامیک مواد

- خواص مکانیکی مواد 1

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- روش های شناسایی و آنالیز مواد

2360

مهندسی شیمی

- کلیه گرایش ها

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- طراحی راکتور

- ترمودینامیک

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- پدیده های انتقال

2361

مهندسی شیمی

- مهندسی پلیمر

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- طراحی راکتور

- ترمودینامیک

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- رئولوژی

2362

مهندسی شیمی

- بیوتکنولوژی

- محیط زیست

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- طراحی راکتور

- ترمودینامیک

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مهندسی بیوشیمی پیشرفته (میکروبیولوژی صنعتی و تکنولوژی آنزیم ها)

2363

مهندسی فناوری نانو

- نانو مواد

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضی عمومی 1 و 2

- ریاضی فیزیک 1 و 2

- فیزیک پایه 1 و 2

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی نانوتکتولوژی

- نانو مواد

2364

مهندسی فناوری نانو

- نانو الکترونیک

کلیه رشته ها  

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضی عمومی 1 و 2

- ریاضی فیزیک 1 و 2

- فیزیک پایه 1 و 2

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی نانوتکتولوژی

- ادوات نیمه هادی پیشرفته

2365

مهندسی هسته ای

- شکافت

- کاربرد پرتوها

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- حفاظت در برابر اشعه

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- ریاضیات مهندسی

- آشکارسازی 1

2366

مهندسی هسته ای

- شکافت

- راکتور

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- حفاظت در برابر اشعه

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- ریاضیات مهندسی

- راکتور 1

2367

مهندسی هسته ای

- شکافت

- پرتوپزشکی

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- حفاظت در برابر اشعه

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- ریاضیات مهندسی

- رادیوایزوتوپ ها در پزشکی

2368

مهندسی هسته ای

- شکافت

- چرخه سوخت

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- حفاظت در برابر اشعه

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- ریاضیات مهندسی

- چرخه سوخت 1

2369

مهندسی هسته ای

- گداخت

 کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- حفاظت در برابر اشعه

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- ریاضیات مهندسی

- گداخت 1

2370

مهندسی نساجی

- تکنولوژی نساجی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- بافندگی

- ریسندگی مدرن

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- تئوری های ساختمانی پارچه

- فیزیک الیاف پیشرفته

- فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی

2371

مهندسی نساجی

- شیمی نساجی و علوم الیاف

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- رنگرزی

- فیزیک الیاف

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- کالریمتری پیشرفته

- تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته

- فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی

2372

مهندسی فناوری اطلاعات ( IT )

 

-کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- حل مساله

- شبکه های کامپیوتری

- اینترنت

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مهندسی اطلاعات

- خدمات فناوری اطلاعات

2373

مهندسی سیستمهای انرژی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات مهندسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

- تحلیل سیستمهای انرژیموسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی