مسیر فعلی شما:

بسته هاي آموزشی ویژه آزمون دكتري 96 سراسری ( نیمه متمرکز)دفترچه سوالات دکتری دانشگاه آزاد 93 و 94مجموعه سوالات دكتري دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90 کتاب خلاصه مباحث و پاسخنامه های آزمون دکتری كتاب پاسخنامه سوالات آزمون دكتري دانشگاه آزاد سال 94 , 93پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز91دفترچه سوالات دكتري نيمه متمركز 92پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 92دفترچه سوالات آزمون دكتري نيمه متمركز 93(رايگان)پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 93دفترچه سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز 94(رایگان)پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 94
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

جزئیات محصول :: دفترچه سوالات آزمون دکتری آزاد - گروه انسانیدفترچه سوالات آزمون دکتری آزاد - گروه انسانی

این مجموعه شامل چندین دوره دفترچه سوالات آزمون های دکتری دانشگاه آزاد برگزار شده در دوره های مختلف و  بصورت فايل PDF   براي شما ارسال خواهد شد

 

کد رشته

نام رشته

دانشگاه های پذیرش کننده

دروس امتحانی

ضرايب دروس

دفترچه سوالات موجود

قيمت

(تومان)

4010

علوم اقتصادي

- علوم و تحقیقات تهران

- خوراسگان

- شیراز

1- اقتصاد ایران

2- آمار و اقتصاد سنجی

 3- ریاضی

 4- اقتصاد خرد

 5- اقتصاد کلان

6- زبان تخصصي

3

3

3

4

4

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4021

الهيات و معارف اسلامي – اديان و عرفان

- علوم و تحقیقات تهران

1- ادیان

 2- عرفان

 3- کلام و فرق

 4- زبان عربی

 5- زبان تخصصی

4

3

2

3

4

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4022

الهيات و معارف اسلامي – تاريخ و تمدن ملل اسلامي

- علوم و تحقیقات تهران

- مشهد

1- تاریخ اسلام

 2- فرهنگ و تمدن اسلامی

 3- زبان عربی

 4- زبان تخصصی

 

2

3

2

1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4023

الهيات و معارف اسلامي – علوم قرآن و حديث

- علوم و تحقیقات تهران

- تهران مرکز

1- تفسیر و علوم قرآن

 2- علوم حدیث

 3- زبان عربی

 4- زبان تخصصی

4

3

4

2

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4024

الهيات و معارف اسلامي –فلسفه و کلام اسلامی

- علوم و تحقیقات تهران

1- حکمت متعالبه

 2- حکمت مشاء و اشراق

 3- منطق

 4- کلام

 5- زبان عربی

 6- زبان تخصصی

4

4

3

3

4

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4025

الهيات و معارف اسلامي -   فقه و مباني حقوق اسلامي

- علوم و تحقیقات تهران

- مشهد

1- اصول

 2- فقه

 3- زبان عربی

 4- زبان تخصصی

4

4

4

2

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4030

تاريخ

- علوم و تحقیقات تهران

- نجف آباد

1- تاریخ ایران پیس از اسلام

 2- تاریخ ایران بعد از اسلام

 3- تاریخ عمومی( از انقلاب کبیر فرانسه تا امروز) 

4- زبان عربی (ترجمه متون )

 5- زبان تخصصی

کلیه دروس یک(1)

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4031

باستان شناسي

- علوم و تحقیقات تهران

1- تاریخ هنر

2- باستان شناسی ایران قبل از اسلام

 3- باستان شناسی عمومی

 4- زبان تخصصی

کلیه دروس یک (1)

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 89

17.700

4041

تربيت بدني- مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

- علوم و تحقیقات تهران

- تهران مرکز

1- زبان تخصصی

 2- آمار و روش های تحقیق

 3- مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

 4- اصول و فلسفه تربیت بدنی

 5- اصول و مبانی مدیریت

3

2

3

2

2

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4042

تربيت بدني – فيزيولوژي ورزشي

- علوم و تحقیقات تهران

- تهران مرکز

1- زبان تخصصی

 2- فیزیولوژی ورزشی

 3- متابولیسم

 4- فیزیولوژی انسان

 5- آمار و روش های تحقیق

3

3

3

2

2

1

شامل9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4043

تربيت بدني – رشد و تكامل و يادگيري حركتي

- علوم و تحقیقات تهران

1- آمار و روش های تحقیق

 2- زبان تخصصی

 3- مبانی رشد و تکامل ( رشد جسمی – رشد حرکتی)

 4- کنترل حرکتی

 5- یادگیری حرکتی

1

3

2

2

3

شامل ۹دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4051

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

- علوم و تحقیقات تهران

- رشت

- مشهد

1- روش تحقیق در جغرافیا

2- مکتب های جغرافیایی

 3- برنامه ریزی روستایی و عشایری

4- توسعه روستایی

 5- توسعه کشاورزی

 6- زبان تخصصی

2

1

3

1

1

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4042

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

- علوم و تحقیقات تهران

- ملایر

1- جغرافیای شهری

 2- برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 3- مکتب های جغرافیای شهری

 4- اکولوژی شهری

 5- روش تحقیق در جغرافیا

 6- زبان تخصصی

3

3

1

1

2

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4053

جغرافياي سياسي

- علوم و تحقیقات تهران

1- روش تحقیق در جغرافیا

 2- مکتب های جغرافیایی

 3- متون جغرافیای سیاسی (انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی)

 4- نظریه های جغرافیای سیاسی

  5- ژئوپولتیک

 6- جغرافیای سیاسی ایران

2

1

1

3

1

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4054

جغرافياي طبيعي

- علوم و تحقیقات تهران

- نجف آباد

1- اقلیم شناسی عمومی ایران

 2- ژئومورفولوژی عمومی و ایران

 3- روش تحقیق در جغرافیا

 4- زبان تخصصی

3

3

3

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4060

حسابداري

- علوم و تحقیقات تهران

1- زبان تخصصی

 2- آمار و روش تحقیق

 3- تئوریهای حسابداری

4- حسابرسی

 5- مدیریت مالی

 6- حسابداری مدیریت

 

4

2

3

3

3

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4061

حقوق بين الملل عمومي

- علوم و تحقیقات تهران

- قشم

1- حقوق بین الملل عمومی

 2- حقوق بین الملل خصوصی

3- سازمانهای بین المللی

 4- زبان تخصصی

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 83 الی 90

16.700

4062

حقوق خصوصي

- علوم و تحقیقات تهران

- آذربایجان شرقی

- تبریز

- شیراز

1- متون فقهی

 2- حقوق مدنی

 3- حقوق تجارت

4- آئین دادرسی مدنی

 5- زبان تخصصی

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4063

حقوق عمومي

- علوم و تحقیقات تهران

1- حقوق اساسی

 2- حقوق اداری

 3- حقوق مدنی ( تعهدات مدنی)

 4- متون حقوقی(زبان تخصصی)

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 7 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 84 الی 90

15.700

4064

حقوق كيفري و جرم شناسي

- علوم و تحقیقات تهران

- تهران مرکز

1- حقوق جزای عمومی

 2- حقوق جزای اختصاصی

3- متون فقه

 4- متون حقوقی (زبان تخصصی)

5- جرم شناسی

 6- آئین دادرسی کیفری

2

1

2

2

1

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 83 الی 90

16.700

4071

روانشناسي عمومي

- علوم و تحقیقات تهران

- خوزستان

- تهران مرکزی

- ساری

1- روانشناسی عمومی

 2- روانشناسی رشد

 3- روانشناسی شخصیت و مرضی

 4- روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

 5- کودکان استثنائی

 6- روانشناسی یادگیری

 7- آمار و روش تحقیق

 8- علم الفنس

 9- زبان تخصصی

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4072

روانشناسي تربيتي

- علوم و تحقیقات تهران

- رودهن

1- روشهای آماری در علوم تربیتی

 2- روشهای تخقیق در علوم تربیتی

 3- روانشناسی رشد

 4- زبان تخصصی

 5- یادگیری

 6- روانشناسی تربیتی

 7- اندازه کیی و ارزشیابی

1

1

1

2

1

1

1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4073

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

- علوم و تحقیقات تهران

1- آمار و روش تحقیق

 2- روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی

3- روانشناسی رشد

 4- روانشناسی بالینی

 5- روشهای ارزیابی و اندازه کیری

 6- زبان تخصصی

  7- اصول ژنتیک

1

2

1

1

1

2

1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4074

روانشناسي سلامت

- کرج

1- آمار و روش تحقیق

2- روانشناسی بالینی و نظریه های روان درمانی

 3- روانشناسی سلامت (نظریه و کاربرد) و بهداشت روانی

 4- زبان تخصصی

 5- توروپیکولوژی

 6- رشد و اختلالات رشدی

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 7 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 84 الی 90

15.700

4080

آموزش زبان آلمانی

- علوم و تحقیقات تهران

1- مقاله به زبان آلمانی

 2- سوالات تشریحی ( ادبیات سده 19 و 20 آلمان )

 3- ترجمه

کلیه دروس باضریب 1

شامل 1 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد  سال 88

۲۵۰۰

4091

آموزش زبان انگلیسی

- علوم و تحقیقات تهران

- خوراسگان

- تبریز

- شیراز

1- زبان عمومی (حداقل برابر 550 نمره تافل)

 2- مسائل آموزش زبان

 3- ارزشیابی

 4- زبان شناسی

3

2

3

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4092

زبان و ادبیات انگلیسی

-        تهران مرکز

1- زبان دوم(فرانسه یا آلمانی)

 2- شعر انگلیسی

 3- رمان

 4- نمایشنامه

5- تاریخ و ادبیات

 6- نقد ادبی

1

2

2

2

2

3

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4100

ادبیات فرانسه

- علوم و تحقیقات تهران

- تهران مرکز

1- تاریخ ادبیات قرن ( بیستم)

 2- نقد تفسیری

 3- شعر در قرون (19 و 20)

 4- رمان جدید

 5- نظریه های ترجمه و مقالات ادبی

 6- نگرشی به گذشته ادبیات فارسی

 7- تصویر شناسی

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90  به جزء 89

17.700

4110

فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

- علوم و تحقیقات تهران

1- زبان خارجه اول: زبان خارجه اول ( متن انگلیسی یا فرانسه و یا آلمانی ) ترجمه به فارسی

 2- زبان خارجه دوم : زبان خارجه دوم (متن تخصصی انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی یا عربی ) ترجمه به فارسی

  3- زبان اوستایی : الف-متون تعیین شده: 1- ارت پشت و مهرپشت 2- فرگردسوم و هژدهم و ندیداد 3- هادخت نک 2(مقتول درکتاب رایخلت) ترجمه از اوستایی – سوالات مربوط به صرف و نحو و ریشه شناسی ب- متون تعیین نشده

 4- متون مانوی: الف متون تعیین شده : کتاب اکتا ایرانیکا جلد نهم از ص 39 الی 131 ترجمه به فارسی و سوالات مربوط به صرف و نحو و ریشه شناسی  ب- متون تعیین نشده

 5- متون پهلوی: الف متون تعیین شده : 1- کارنامه اردشیر بابکان مطابق چاپ فره وشی 2- وزیدگی های زاد اسپرم فصول 29-35 مطابق چاپ راشد محصل 3- کتیبه های پهلوی: کتیبه های نقل شده در کتاب راهنمای پهلوی نیبرگ از ص 122 الی 127  ب- متون تعیین نشده

 6- تاریخ و فرهنگ ایران باستان : الف – اریان (زردشتی – مانوی – زروانی –مزدکی ) ب- ادبیات باستانی و میانه ایران ج- تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران پیش از اسلام

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 88

16.700

4120

زبان و ادبیات عرب

- علوم و تحقیقات تهران

-  تهران مرکز

-  قم

1- مباحث صرف و نحو

2- اعراب گذاری و ترجمه متون قدیم و جدید

 3- آشناسس با روش تحقیق و مراجع و منابع تحقیق در زمینه زبان و ادبیات عرب

 4- اقای محاصره و مقاله نویسی به زبان فصیح ادبی عربی روز

 5- زبان تخصصی

 6- معانی و بیان و بدیع

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4131

زبان و ادبیات فارسی

- علوم و تحقیقات تهران

-  اراک

- بوشهر

- تبریز

-  رودهن

-  سبزوار

-  کرج

-  مشهد

-  نجف آباد

- تهران مرکز

- همدان

1- متون نظم

 2- متون نثر و دستور زبان

 3- تاریخ ادبیات و سبک شناسی

 4- فنون ادبی

 5- معانی بیان و بلاغت

 6- عروض و قافیه

 7- بدیع

 8- عربی ( اعراب گذاری و ترجمه و تجزیه و ترکیب )

 9- زبان تخصصی

3

3

3

1

1

1

1

2

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4132

زبانشناسی همگانی

- علوم و تحقیقات تهران

1- نحو

 2- مکاتب زبان شناسی

 3- آوا شناسی و واج شناسی

 4- ساخت و واژه

 5- معنی شناسی و کاربرد شناسی ( پیام کاوی)

 6- زبان تخصصی انگلیسي

 7- زبان شناسی میان رشته ای (شامل یکی از دروس جامعه شناسی زبان . روان شناسی زبان و زبان شناسی کاربردی می باشد)

1.5

1.5

1

1

1.5

1.5

1

شامل 7 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 84 الی 90

15.700

4140

جامعه شناسی

- علوم و تحقیقات تهران

- تهران مرکز

- دهاقان

1- بینش جامعه شناسی

 2- روش شناسی و آمار در علوم اجتماعی

 3- حوزه های تخصصی جامعه شناسی (1)

4- حوزه های تخصصی جامعه شناسی (2)

5- جامعه شناسی ایران

6- زبان تخصصی

کلیه دروس با ضریب 1 می باشد

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 83 الی 90

16.700

4150

عرفان اسلامی

- علوم و تحقیقات تهران

1- زبان تخصصی انگلیسی

 2- ادبیات فارسی

 3- کلام اسلامی

 4- فلسفه اسلامی

 5- عرفان اسلامی

 6- زبان عربی

1

3

3

3

4

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4160

علم ارتباطات

- علوم و تحقیقات تهران

1- مباحث عمومی علوم ارتباطات شامل ( الف- اصول و مفاهیم ارتباطات ب- نظریه های ارتباطات ج- سیر تکوینی در دانش ارتباطات

 2- مباحث اختصاصی علوم ارتباطات شامل ( الف – اصول و مفاهیم ارتباطات جمعی ب- ارتباطات رشد اجتماعی ج- ارتباط و توسعه د- ارتباطات سازمانی ه- مدیریت سازمانهای ارتباطی )

 3- آمار و روش تحقیق

 4- نگارش مقاله تخصصی از مسائل ( اجتماعی ،اقتصادی  و سیاسی ) روز

 5- زبان تخصصی انگلیسی

3

 

 

2

 

 

 

2

1

 

3

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90 به جز 83 و84

16.700

4171

علوم سیاسی

- علوم و تحقیقات تهران

- تهران مرکز

- شهر رضا

1- تئوریهای روابط بین الملل و سیاسیت خارجی

 2- جامعه شناسی سیاسی

 3- اندیشه های سیاسی

 4- مسائل ایران ( تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی ایران )

 5- مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم

 6- زبان تخصصی انگلیسی

1

1

1

1

 

1

2

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4172

روابط بین الملل

- علوم و تحقیقات تهران

1- نظریه های روابط بین الملل

 2- حقوق سازمان های بین الملل

 3- تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران

 4- اقتصاد سیاسی بین الملل

 5- زبان تخصصی انگلیسی

1

1

1

1

2

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 83 الی 90

17.700

4180

فلسفه تعلیم و تربیت

- علوم و تحقیقات تهران

-  خوراسگان

1- روانشناسی تربیتی 2- تعلیم و تربیت اسلامی 3- آمار و روشهای تحقیق 4- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 5- برنامه ریزی درسی 6- زبان تخصصی عربی 7- زبان تخصصی انگلیسی

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4181

برنامه ریزی درسی

- علوم و تحقیقات تهران

-  خوراسگان

1- روانشناسی تربیتی

 2- تعلیم و تربیت اسلامی

 3- آمار و روشهای تحقیق

4- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

 5- برنامه ریزی درسی

6- زبان تخصصی عربی

 7- زبان تخصصی انگلیسی

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4191

فلسفه تطبیقی

- علوم و تحقیقات تهران

1- فلسفه غرب

 2- فلسفه اسلامی

 3- فلسفه تطبیقی

 4- زبان عربی

 5- زبان تخصصی انگلیسی

 6- منطق قدیم و جدید

 7- کلام جدید و قدیم

3

2

4

2

3

1

2

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 83 الی 90

15.700

4192

فلسفه هنر

- علوم و تحقیقات تهران

1- فلسفه غرب

 2- فلسفه اسلامی

 3- عرفان اسلامی

4- تاریخ و مبانی هنر

 5- زبان تخصصی 

4

1

1

3

4

شامل 5 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 85 الی 89

11.700

4193

فلسفه علم

- علوم و تحقیقات تهران

1- ریاضیات عمومی و فیزیک پایه

2-فلسفه علم

3- تاریخ علم

4- منطق جدید

5- زبان تخصصی

1

3

2

2

2

شامل 3 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد  سال 88 الی 90

10.000

4194

فلسفه

- علوم و تحقیقات تهران

1- فلسفه غرب

 2- فلسفه اسلامی

 3- ترجمه متن فلسفه غرب

 4- ترجمه متن فلسفه اسلامی

4

3

2

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4195

کلام – فلسفه دین و مسائل کلامی جدید

- علوم و تحقیقات تهران

1- فلسفه غرب

 2- فلسفه اسلامی

 3- کلام جدید

4- کلام اسلامی

5- زبان تخصصی

 6- آشنایی با ادیان

 7- زبان عربی

2

1

2

2

1

1

1

شامل 5 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 86 الی 90

11.700

4200

کتابداری و اطلاع رسانی

- علوم و تحقیقات تهران

1-روش تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی

 2- مبانی و فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی شامل مجموعه سازی، مرجع و مدیریت

 3- ذخیره و بازیابی اطلاعات

 4- فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی

 5- زبان تخصصی

3

3

 

3

2

3

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 89

17.700

4211

مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی

- علوم و تحقیقات تهران

- قشم

1- تئوریهای سازمان و مدیریت

 2- رفتار سازمانی

 3- اقتصاد

 4- زبان تخصصی

 5- آمار

6- روش تحقیق

 7- مدیریت استراتژیک

 8- مدیریت بازاریابی

2

1

2

3

2

2

2

4

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4212

مدیریت دولتی

- علوم و تحقیقات تهران

- کرمان

- علوم تحقیقات کرمان

- قزوین

1- تئوری های سازمان و مدیریت دولتی

 2- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دولتی

 3- اقتصاد و مالیه عمومی

4- زبان تخصصی

 5- آمار و روش تحقیق

 6- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

 7- مدیریت تطبیقی و توسعه

3

3

2

3

3

3

2

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4216

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

- علوم و تحقیقات تهران

1- تئوری های سازمان و مدیریت

 2- رفتار سازمانی

 3- اقتصاد

 4- زبان تخصصی

 5- آمار و تحقیق

 6- مدیریت استراتژیک صنعتی

 7- تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

 8- مدیریت تولید و عملیات

2

1

1

3

3

1

3

2

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4214

مدیریت صنعتی – مدیریت تولید و عملیات

- علوم و تحقیقات تهران

- آذربایجان شرقی

1- تئوری های سازمان و مدیریت

 2- رفتار سازمانی

 3- اقتصاد

 4- زبان تخصصی

 5- آمار و تحقیق

 6- مدیریت استراتژیک صنعتی

 7- تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

 8- مدیریت تولید و عملیات

2

1

1

3

3

1

3

2

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4215

مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها

- علوم و تحقیقات تهران

1- تئوری های سازمان و مدیریت

 2- رفتار سازمانی

 3- اقتصاد

4- زبان تخصصی

 5- آمار و تحقیق

 6- مدیریت استراتژیک صنعتی

7- تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

 8- مدیریت تولید و عملیات

2

1

1

3

3

1

3

2

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4217

مدیریت – مدیریت مالی

- علوم و تحقیقات تهران

1- تئوری های سازمان و مدیریت

 2- اقتصاد

 3- زبان تخصصی

 4- آمار

 5- روش تحقیق

 6- مدیریت استراتژیک

 7- پژوهش عملیاتی

 8- مدیریت مالی و سرمایه گذاری

2

2

3

2

2

2

1

4

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4218

مدیریت رسانه ای

- علوم و تحقیقات تهران

1- تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی

 2- نظریه ها و مفاهیم ارتباطات

 3- آمار و روش تحقیق

 4- زبان تخصصی

2

3

2

3

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 89

16.700

4230

مدیریت آموزشی

- علوم و تحقیقات تهران

- رودهن

-  ساری

1- نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی

 2- فلسفه مدیریت آموزشی

 3- روشها و فنون تدریس

 4- آمار و روش تحقیق و سنجش و ارزشیابی

 5- رفتار سازمانی در موسسات آموزشی

 6- زبان تخصصی

1

1

1

2

2

3

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4240

مدیریت تلکنولوژی

- علوم و تحقیقات تهران

1-تئوری های سازمان ،مدیریت و رفتار

 2- آمار و روش تحقیق

 3- اقتصاد

4- تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

 5- پیش بینی تکنولوژی

 6- مدیریت نوآوری

 7- انتقال تکنولوژی

 8- زبان تخصصی

2

2

2

2

3

3

3

3

شامل 4دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 87 الی 90

10.000

4250

مدیریت خدمات بهداشتی  درمانی

- علوم و تحقیقات تهران

1- آمار زیستی

 2- تئوری های مدیریت

 3- برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی

 4- اقتصاد و بهداشت و درمان

 5- سازمان و مدیریت شبکه بهداشت و درمان کشور

 6- زبان تخصصی انگلیسی

2

3

2

2

3

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4260

مشاوره

- علوم و تحقیقات تهران

1- آمار و روشهای تحقیق در مشاوره

 2- نظریه های مشاوره و روان درمانی

 3- نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی و تحصیلی

 4- نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

 5- نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

 6- متون تخصصی 

کلیه دروس با ضریب 1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

4270

مدیریت آموزش عالی

- علوم و تحقیقات تهران

1- زبان تخصصی انگلیسی

 2- نظریه های پیشرفته سازمان و مدیریت در آموزش عالی

 3- فلسفه مدیریت آموزش عالی

 4- آمار و روش تحقیق

 5- برنامه ریزی در آموزش عالی

 6- تحلیل رفتار سازمانی و روابط انسانی در آموزش عالی

3

3

1

2

2

1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

4280

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

- علوم و تحقیقات تهران

1- تئوری های سازمان و مدیریت

 2- روش تحقیق

3- زبان تخصصی

4- فرهنگ و هنر ایران و جهان

 5- جامعه شناسی فرهنگی

 6- بودجه و برنامه ریزی مالی

3

4

4

3

3

4

شامل 6 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 85 الی 90

13.700

4290

مدیریت محیط زیست

- علوم و تحقیقات تهران

1- زبان تخصصی

 2- مدیریت محیط زیست

 3- اثرات توسعه بر محیط زیست

 4- ریاضیات آماری

 5- آلودگیهای محیط زیست (هوا،آب،صدا،پرتوهاو مواد زائد جامد)

3

3

3

2

2

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی  90 به جز 83

17.700

4291

حقوق محیط زیست

- علوم و تحقیقات تهران

1- زبان تخصصی

 2- شناخت محیط زیست

3- مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

4- حقوق بین الملل محیط زیست

 5- حقوق داخلی محیط زیست

2

1

2

3

3

شامل 5 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 86 الی 90

11.700


روش هاي خريد و سفارش:

1- روش اول- پرداخت آنلاين:

از طريق كليك روي  خريد آنلاين ، پر كردن مشخصات درخواستي و پرداخت وجه .

 

2- روش دوم : واريز وجه و سفارش تلفني :

- انتقال وجه سفارش به شماره كارت (6037991186787150 به نام حامد عراقي) و ارسال مشخصات اعم از نام و نام خانوادگي– ايميل  و شماره تماس از طريق قسمت تماس با ما و يا از طريق ارسال پيام كوتاه و يا تماس با شماره تلفن سفارشات و پشتيباني

 

**  لازم به ذكر است كه سفارشات نهايتا ظرف امروز و يا فردا به صورت فايل PDF به ايميل شما ارسال خواهد شد  **

 

موسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی