مسیر فعلی شما:

بسته هاي آموزشی ویژه آزمون دكتري 96 سراسری ( نیمه متمرکز)دفترچه سوالات دکتری دانشگاه آزاد 93 و 94مجموعه سوالات دكتري دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90 کتاب خلاصه مباحث و پاسخنامه های آزمون دکتری كتاب پاسخنامه سوالات آزمون دكتري دانشگاه آزاد سال 94 , 93پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز91دفترچه سوالات دكتري نيمه متمركز 92پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 92دفترچه سوالات آزمون دكتري نيمه متمركز 93(رايگان)پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 93دفترچه سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز 94(رایگان)پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 94
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

جزئیات محصول :: دفترچه سوالات آزمون دکتری آزاد - گروه مهندسیدفترچه سوالات آزمون دکتری آزاد - گروه مهندسی

این مجموعه شامل چندین دوره دفترچه سوالات آزمون های دکتری دانشگاه آزاد برگزار شده در دوره های مختلف و  بصورت فايل PDF   براي شما ارسال خواهد شد

 

کد رشته

نام رشته

دانشگاه های پذیرش کننده

دروس امتحانی

ضرايب دروس

دفترچه سوالات موجود

قيمت

(تومان)

1010

مهندسی انرژي

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضیات مهندسی

 زبان تخصصی

 تحلیل سیستم های انرژی

 ترمودینامیک و انتقال حرارت

+ انتخاب 2  درس از دروس زیر :

کنترل بهینه سیستم های اقتصادی

 سوخت و احتراق پیشرفته

 تکنولوژی پینچ و تحلیل جریان اگزرژی

 برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

2

3

2

2

 

2

2

2

2

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1021

مهندسی برق الکترونیک

 علوم و تحقيقات تهران

مدار

 ریاضیات مهندسی

 زبان تخصصی

 مدارهای فرستنده و گیرنده

 طراحی مدارهای مجتمع

3

3

2

4

4

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1022

مهندسی برق کنترل و سیستم

 علوم و تحقیقات تهران

مدار

 ریاضیات مهندسی

 زبان تخصصی

 کنترل خطی

 کنترل مدرن

3

3

2

4

4

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1023

مهندسی برق مخابرات

 علوم و تحقیقات تهران

مدار

 ریاضیات مهندسی

 زبان تخصصی

  الکترومغناطیس یا اخبار و سیستم

 الکترومغناطیس پیشرفته یا فرایند های تصادفی

3

3

2

4

4

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

1۶.700

1024

مهندسی برق قدرت

 علوم و تحقیقات تهران

مدار

 ریاضیات مهندسی

 زبان تخصصی

 بررسی II با ماشین

 دینامیک سیستم یا تئوری جامع

3

3

2

4

4

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1031

مهندسی پزشکی -  بیو الکتریک

 علوم و تحقیقات تهران

زبان تخصصی

 مدارهای الکتریکی

 ریاضیات مهندسی

 ابزار دقیق پزشکی (بیو اینسترومنت )

+ انتخاب دو درس از دروس زیر:

پردازش سیگناهای دیجیتال

 پردازش سیگنال های بیولوژیکی

 کنترل دیجیتال و غیر خطی

 مدل سازی سیستمهای بیولوژیکی

2

3

3

4

 

4

4

4

4

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 89

17.700

1032

مهندسی پزشکی-  بیو مکانیک

 علوم و تحقیقات تهران

زبان تخصصی

 ریاضیات مهندسی

 بیو مکانیک عمومی

 مکانیک سیالات در سیستمهای بیولوژیکی

+ انتخاب دو درس از دروس زیر:

اجزاء محدود

 مکانیک محیط های پیوسته

3

4

4

4

 

3

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1033

مهندسی پزشکی -  بیو مواد

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضیات مهندسی

 زیست سازگاری

 فلزات و کاربرد آنها در پزشکی

 سرامیک ها و کاربرد آنها در پزشکی

 پلیمر ها و کاربرد آنها در پزشکی

 زبان تخصصی

2

3

2

3

4

2

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700

1040

مهندسی شیمی

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضیات

 زبان تخصصی

 طرح راکتور پیشرفته

 ترمودینامیک پشرفته

+ انتخاب دو درس از دروس زیر:

انتقال حرارت پیشرفته

 مکانیک سیالات پیشرفته

 انتقال جرم و عملیات واحد

 پدیده انتقال بیولوژیکی

کلیه دروس با ضریب یک می باشد

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1051

مهندسی صنایع – برنامه ریزی و مدیریت تولید

 علوم و تحقیقات تهران

زبان تخصصی

 آمار و احتمال

 تحقیق در عملیات

 اقتصاد مهندسی پیشرفته

 طراحی سیستمهای صنعتی

 برنامه ریزی تولید و کنترل موجودیها

2

1

3

3

3

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1052

مهندسی صنایع – تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضیات عمومی

 آمار

 تحقیق در عملیات

  تئوری های مدیریت

 زبان تخصصی

 اقتصاد

برنامه ريزي توليد و مديريت موجودي

2

2

3

1

2

1

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1061

مهندسی عمران سازه

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضیات

 زبان تخصصی

 تحلیل سازه ها

 دینامیک سازه ها

 مهندسی زلزله و تحلیل خطر زلزله

2

1

3

4

4

شامل 10دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1062

مهندسی عمران آب

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضیات

 زبان تخصصی

 هیدرولیک پیشرفته

 هیدرولیک جریان آب در محیط های متخلخل

 هیدرولوژی پیشرفته

کلیه دروس با ضریب یک می باشد

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1063

مهندسی عمران خاک

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضیات

 زبان تخصصی

 مکانیک خاک پیشرفته

 دینامیک خاک

 مهندسی پی پیشرفته

2

1

3

3

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1071

مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر

 علوم و تحقیقات تهران

شبکه های کامپیوتری + پیشرفته

 معماری کامپیوتر + پیشرفته

  VSLI + پیشرفته

 آزمون پذیری و تحلیل پذیری خطا

 زبان تخصصی

کلیه دروس با ضریب یک می باشد

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700

1072

مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری

 علوم و تحقیقات تهران

پایگاه داده ها

 سیستم عامل

 مهندسی نرم افزار

 طراحی الگوریتم و الگوریتم موازی

 زبان تخصصی

3

2

3

2

2

شامل 10دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1073

مهندسی کامپیوتر-  هوش مصنوعی

 علوم و تحقیقات تهران

هوش مصنوعی و هوش مصنوعی پیشرفته

 سیستم های هوشمند (شبکه های عصبی

 فازی و پردازش تکاملی)

 ریاضیات مهندسی

 زبان تخصصی

5

5

 

4

4

شامل 5 دوره سوالات آزمون هاي برگزار شده در سالهاي 86 الي 90

10.700

1080

مهندسی معدن ( کلیه گرایشها)

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضیات مهندسی پیشرفته

 زبان تخصصی

+ انتخاب 3 درس از دروس زیر:

معادن روباز پیشرفته

 استخراج زیرزمینی پیشرفته

 آتشباری پیشرفته

 کانی آرایی پیشرفته

 هیدرومتالورژی پیشرفته روباز

 طراحی حفاری های پیشرفته زیرزمینی

 فلوتاسیون پیشرفته

2

2

 

3

3

3

3

3

3

3

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 89

17.700

1090

مهندسی محیط زیست

 علوم و تحقیقات تهران

زبان تخصصی

 ریاضیات مهندسی

 مکانیک حرارت و سیالات

 آلودگیهای محیط زیسیت ( هوا . آب . صدا . مواد زائد جامد . پرتوها . آلودگی های حرارتی )

+ انتخاب یک درس از دروس زیر:

آب و فاضلاب

 آلودگی هوا و روشهای کنترل آن

3

3

2

2

 

 

2

2

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90 بجز 83

17.700

1101

مهندسی متالوژی و مواد (گلیه گرایشها)

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضی پیشرفته مهندسی

 زبان تخصصی

 ترمودینامیک پیشرفته

 خواص فیزیکی مواد

 خواص مکانیکی مواد

 روش های نوین مطالعه

2

2

3

2

2

3

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700

1111

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

 علوم و تحقیقات تهران

مکانیک محیط های پیوسته

 روش محاسبات عددی و مکانیک سیالات محاسباتی CFD

 دینامیک سیالات پیشرفته

 انتقال حرارت پیشرفته

 ترمودینامیک پیشرفته

 ریاضیات

 زبان تخصصی

1

 

1

1

1

1

2

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1112

مهندسی مکانیک – طراحی جامدات

 علوم و تحقیقات تهران

مکانیک محیط های پیوسته

 روش محاسبات عددی و اجزاء محدود

 دروس طراحی

 دینامیک و ارتعاشات

 مقاومت مصالح و الاستیسیته

 ریاضیات

 زبان انگلیسی

1

1

1

1

1

2

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

1121

مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضیات عالی

 آمار

 تئوری ساختمان پارچه

 مکانیک ساختمانی نخ

 فیزیک الیاف پیشرفته

 دینامیک نخ

 کامپیوتر

 زبان تخصصی

2

1

2

2

1

2

1

1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700

1122

مهندسی نساجی – شیمی نساجی

 علوم و تحقیقات تهران

 یزد

ریاضیات عالی

 آمار فیزیک الیاف پیشرفته

 تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته

فيزيك الياف پيشترفته

 شیمی فیزیک جذب رنگ

 کامپیوتر

 زبان تخصصی

2

1

2

2

2

1

1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700

1131

مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضی

 زبان تخصصی تئوری رأکتورهای هسته ای

+ انتخاب دو درس از دروس زیر:

انتقال حرارت هسته ای

 تکنولوژی نیروگاه های هسته ای

 دینامیک رأکتور

 چرخه سوخت هسته ای

2

1

3

3

3

3

3

موجود نمي باشد

 

1132

مهندسی هسته ای – مهندسی پرتو پزشکی

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضی

 زبان تخصصی

 فیزیک بهداشت

+ انتخاب دو درس از دروس زیر:

حفاظ سازی

 آشکارسازی و دوژیمتری

 دستگاه های پرتو پزشکی

2

1

3

 

3

3

3

شامل 7 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 89

15.700

1141

مهندسی هوا فضا (کلیه گرایشها)

 علوم و تحقیقات تهران

ریاضیات پیشرفته

 زبان تخصصی

+ انتخاب 3 درس از دروس زیر:

آترودینامیک مادون صوت

 جریان لزج

 CFDI (دینامیک سیالات عددی)

 اصول جلوبرندگی پیشرفته

 تحلیل سازه پیشرفته

 طراحی سازه پیشرفته

 روش اجزاء محدود

 مکانیک پرواز پیشرفته

 کنترل پیشرفته

 هدایت و ناوبری

کلیه دروس با ضریب یک می باشد

شامل  9دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700


روش هاي خريد و سفارش:

1- روش اول- پرداخت آنلاين:

از طريق كليك روي  خريد آنلاين ، پر كردن مشخصات درخواستي و پرداخت وجه .

 

2- روش دوم : واريز وجه و سفارش تلفني :

- انتقال وجه سفارش به شماره كارت (6037991186787150 به نام حامد عراقي) و ارسال مشخصات اعم از نام و نام خانوادگي– ايميل  و شماره تماس از طريق قسمت تماس با ما و يا از طريق ارسال پيام كوتاه و يا تماس با شماره تلفن سفارشات و پشتيباني

 

**  لازم به ذكر است كه سفارشات نهايتا ظرف امروز و يا فردا به صورت فايل PDF به ايميل شما ارسال خواهد شد  **

 

موسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی